3 Meest voorkomende fouten bij het benutten van talent

Het benutten van talent is effectief als waarde wordt toegevoegd voor de klant en organisatie én het werkplezier wordt verhoogd.

In de praktijk wordt talent niet altijd op de juiste manier ingezet. Dit zijn de 3 meest voorkomende fouten bij het inzetten van sterke punten.

1. Niet juist interpreteren van talent

Wat de een onder een bepaald talent verstaat hoeft niet voor een ander te gelden. Analytische vaardigheden worden bijvoorbeeld vaak geassocieerd met statistiek en het goed kunnen omgaan met cijfers. Het kunnen analyseren kan ook betekenen om goed tot de kern van een probleem komen door de juiste vragen te stellen. Of onderzoeken van situaties op basis van observaties.

2. Verkeerd inzetten van talent

Iedereen wil van betekenis zijn. Gewaardeerd worden om het behaalde resultaat. Daarom is het belangrijk om talenten te koppelen aan het hogere doel. Iemand die heel resultaat gericht is en de NPS-score als target heeft, zal het talent inzetten om de score positief te beïnvloeden. Hierdoor loop je de kans dat de werkelijke klantervaring niet boven water komt.

3. Geen aandacht voor ontwikkelen van talent

Veel organisaties hebben meer aandacht voor het ontwikkelen van ‘zwakkere’ punten, volgens het competentieprofiel, dan het verder ontwikkelen van de sterke punten. Uit onderzoek en eigen ervaring blijkt dat ontwikkelen van minder sterke punten een negatief effect heeft op de medewerker betrokkenheid en werkplezier.

Wil je weten hoe je het talent binnen jouw organisatie en jouw team maximaal kan benutten? Ik geef je graag advies.

Vind je dit interessant? Meld je dan aan voor een vrijblijvend gesprek.

‘Vanuit talent de klanttevredenheid verhogen’ – Winny van Buuren