Feedforward: de 1e stap voor optimale samenwerking

Feedforward benadrukt gewenst en positief gedrag in de toekomst. Je geeft vooraf aan welk gewenst gedrag je van de ander verwacht, gericht op een taak of situatie in de (nabije) toekomst. Daarmee leg je de focus op hoe iemand het in de toekomst gaat doen en niet over hoe het in het verleden is gegaan.

Spreek vooraf je verwachting uit

De 1e stap voor een goede samenwerking is vooraf afspreken hoe je wilt samenwerken en welk gedrag je van elkaar verwacht. Bepaal samen het gemeenschappelijk doel, hoe jullie dat doel gaan bereiken en welk gedrag je van de ander verwacht.

Maak afspraken met elkaar

Ga met elkaar het gesprek aan en neem de tijd om inzicht te krijgen in elkaars behoefte en verwachting. Tips voor vragen:

  • Hoe willen jullie samenwerken (verwachting en behoefte)?
  • Welk gedrag hoort bij deze samenwerking?
  • Wat zijn de afspraken als jullie het niet eens zijn met elkaar?
  • Hoe gaan jullie elkaar feedback geven?
  • Wat doen jullie als de resultaten niet behaald worden?
  • Wat doen jullie als de resultaten gehaald worden?

Geen feedback meer geven?

Ook al heb je vooraf goede afspraken gemaakt, blijf elkaar feedback geven en vraag om feedback. Blijf continu samen werken aan het gemeenschappelijk doel. Leer van en met elkaar.

Ik besef me heel goed dat dit de nodige vragen bij je oproept. En dat het ook veel tijd kost om helder te krijgen wat dit voor jou en jouw medewerkers betekent. Graag denk ik met je mee over de mogelijke strategie binnen jouw organisatie door middel van een gratis strategiegesprek.

Een blijvende verandering creëer je door beweging met betrokken mensen

 

Winny van Buuren-Tessers

Customer | Commitment | Change | 3CCC-Coaching