Teamcoaching: samen doelen realiseren

Teamcoaching kent verschillende vormen en methoden. Bij 3CCC-Coaching staat het vergroten van de effectiviteit  als team en het behalen van de gemeenschappelijke doelen centraal. Van issue(s) naar oplossing(en) door samen te achterhalen wat de oorzaken en verbeteringen zijn. Bij het analyseren kijken jullie vanuit verschillende invalshoeken naar het issue, zowel de performance, efficiency, organisatie als houding en gedrag wordt belicht. Op basis van deze analyse (wat gaat goed, wat kan anders) stellen jullie vast wat de mogelijke verbeteringen zijn. Tijdens dit proces is de individuele inbreng van iedereen essentieel voor het resultaat als team. Als teamcoach begeleid ik jullie in dit proces en zal jullie uitdagen op zowel het proces als de inhoud.

Voorbereiding: wanneer succesvol

Om de sessie goed voor te bereiden, bespreken we wat de wensen en behoefte zijn.  Deze intake kan op uw locatie of bij mij thuis. Tijdens de intake brengen we in kaart:

  • Waarom wil je teamcoaching?
  • Wat wil je bereiken?
  • Wanneer is de sessie succesvol?
  • Wat verwacht je van mij als teamcoach?
  • Hoe ga je de vervolgstappen borgen?

Proces: samen en interactief

De sessie is vooral interactief. O.b.v. de individuele input stellen jullie samen vast wat nodig is om het gemeenschappelijke doel te realiseren. Vooraf maken we afspraken hoe we met elkaar omgaan: wat verwachten jullie van elkaar en van mij tijdens de sessie. In het 1e deel van de sessie kijken jullie vanuit verschillende perspectieven wat goed gaat en wat beter kan. In het 2e deel kijken jullie naar de mogelijke oplossingen, stellen jullie de haalbaarheid  van deze oplossing vast en maken de verbeteringen en acties SMART. Aan het einde van de sessie hebben jullie de concrete vervolgstappen inzichtelijk.

Ervaringen teamcoaching

Ik heb veel teams gecoacht bij KPN. Bij de start van het coachtraject beginnen we altijd met een (analyse)sessie: hoe is de samenwerking, waar staat het team t.o.v. het doel, wat gaat goed, wat kan beter? Elke keer ben ik weer aangenaam verrast over het resultaat van de sessies. Het team is verrast over de (onverwachte) uitkomst: vooraf hadden ze de gekozen oplossingen niet bedacht.

Eén resultaat staat vast: mensen hebben hun gevoel kunnen uitspreken, voelen zich gehoord en zijn dichter bij elkaar en hun doel gekomen.

Nieuwsgierig geworden?

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.