Een andere kijk op talent binnen organisaties

Hoe kun je als servicegericht (HR)manager het talent van de medewerkers ontdekken én benutten?

Uit veel (HR-)onderzoeken blijkt dat het aantrekken van talent steeds moeilijker wordt voor organisaties. De focus ligt vaak op het aantrekken van nieuw talent. Er is minder of geen aandacht voor het talent dat al binnen de organisatie aanwezig is. Dit leidt tot frustratie bij medewerkers. Medewerkers voelen zich niet gewaardeerd en steeds minder betrokken bij de organisatie. Dit heeft een negatief effect op het verzuim en verloop.

Kijk eens met een andere bril

Hoe kun je op een andere manier talent van mensen ontdekken en benutten?

  • Door mensen de ruimte te geven om vanuit hun talenten de klanttevredenheid te verhogen.
  • Door tijd en aandacht aan medewerkers te besteden.
  • Door focus te leggen op hun sterke punten en die verder ontwikkelen.
  • Door waarde te laten toevoegen aan de organisatie doelen vanuit het talent van mensen.

Welke talenten ga jij inzetten?

Om talent te ontdekken is talent nodig. Er zijn veel sterke punten om te talent bij anderen te zien. 3 van de meest effectieve sterke punten zijn:

1. Luister mee met een klantgesprek. Luister naar de interactie tussen de medewerker en de klant. Wat wordt gezegd? Hoe wordt gezegd? Hoe wordt invulling gegeven aan de behoefte van de klant. Leg daarbij vooral de focus op wat goed gaat.

2. Observeer de interactie en houding en gedrag tijdens een teamoverleg. Welke kwaliteiten zie je tijdens het overleg. Wie neemt de leiding? Wie luistert goed naar wat gezegd wordt? Wie reageert op wat er gezegd wat wordt? Wie neemt acties?

3. Neem tijd om een open gesprek aan te gaan met de medewerker. Waar heeft de medewerker plezier in? Wat is de motivatie om de klant te helpen. Hoe kan de medewerker bijdragen aan de teamdoelen. Stel alleen vragen en vul het niet in voor de ander.

Meer inspiratie?

Wil je meer inspiratie en ontdekken hoe je het talent binnen jouw organisatie kan benutten? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Winny van Buuren

06-30475578

info@3ccc-coaching.nl