Beste Customer Service door Benutten van Talenten

Hoe kun je de beste service verlenen aan jouw klanten? Door de talenten van jouw team te benutten.

Als Customer Service Manager speel je hier een belangrijke rol in. Door tijd te nemen om jouw medewerkers te coachen op het inzetten van hun sterke punten tijdens het klantcontact.

Bij het coachen zijn tijd en aandacht essentieel

1. Reserveer tijd in je agenda om medewerkers te coachen. Stem de planning met jouw medewerkers af.

2. Houd je consequent aan de gereserveerde coachtijd. Geef deze tijd prioriteit.

3. Laat je omgeving weten dat je tijdens deze coachtijd niet gestoord wilt worden. Laat zien dat je jouw medewerkers serieus neemt.

Hoe herken je het talent bij medewerkers?

Stem jouw talenten af op de behoefte van de medewerker. Wees een voorbeeld voor de medewerkers hoe zij hun sterke punten op de klantbehoefte kunnen afstemmen.

1. Luister zonder oordeel

Laat elk (voor)oordeel los en luister met oprechte interesse naar het klantgesprek. Weke (non) verbale kwaliteiten zet de medewerker in? Let op wat de medewerker en hoe het gezegd wordt.

2. Leef je in

Verplaats je in de situatie en de klant. Hoe voelt het als jij de klant zou zijn?  Welke kwaliteiten van de medewerker geven jouw het vertrouwen en het gevoel dat de klant gehoord wordt? Let op het gedrag van de medewerker. Waar gaat de medewerker van stralen?

3. Geef feedback

Vertel wat je bewondert aan de medewerker. Benoem wat je feitelijk gehoord en gezien hebt. En welk gevoel het bij jou heeft opgeroepen. Vraag aan de medewerker of de sterke punten herkend worden.

Wil je met jouw team elkaars talenten ontdekken?

Houd je eigen workshop Ontdek elkaars talent en download het stappenplan voor de workshop.

Heb je een vraag? Voel je vrij me contact op te nemen.

“Vanuit talent de klanttevredenheid verhogen” – Winny van Buuren