Normen en waarden: eigen waarheid

3ccc-waarheid

‘Ik wil graag de normen en waarden van een ander begrijpen’. Dit is een vraag van een student die ik coach voor het Aventus Mentoringprogramma. Iedereen heeft zijn eigen normen en waarden. Deze normen en waarden ‘kleuren’ jouw beeld over een ander. Soms kun je het gedrag of de mening van een ander maar moeilijk begrijpen.

Iemand die resultaatgericht is en snel van het probleem naar de oplossing wil, zal moeite hebben met iemand die steeds ‘ja, maar…’ zegt. Iemand voor wie een grondig onderzoek van belang is, zal vragen welk probleem het verbeterinitiatief gaat oplossen.

Iedereen heeft wel eens een conflict gehad met een ander, omdat de meningen totaal uiteen liepen of tegenovergesteld waren. Hoe kun je elkaars normen en waarden respecteren, ruimte creëren voor verschillende meningen en samen naar een oplossing zoeken.

Een aantal praktische tips:

  • Luister aandachtig zonder waardeoordeel
  • Laat de ander uitspreken
  • Sta open en probeer je in de ander te verplaatsen
  • Stel open vragen om de beweegredenen van de ander de achterhalen
  • Respecteer de mening van een ander
  • Vraag of de ander open staat voor jouw mening
  • Licht toe wat jouw mening is en waarom
  • Spreek vanuit jouw gevoel zonder de ander iets te verwijten
  • Vraag hoe jullie kunnen samenwerken

Succes met de samenwerking!