Oplossingsgericht coachen en werken

Geen probleem, maar een oplossing

Het thema van de verdiepingsavond voor de mentoren van het Aventus Mentoring Programma was: oplossingsgericht coachen en werken. We hebben besproken hoe we deze techniek kunnen inzetten bij de studenten die we begeleiden. Hoe kunnen we de student in beweging krijgen door oplossingsgerichte vragen te stellen i.p.v. door te vragen waarom is niet gelukt is of door de oplossing op een presenteerblaadje aan te bieden.

Effect van oplossingsgerichte vragen

Door het oefenen met oplossingsgerichte vragen ben ik me weer bewust geworden over het effect van deze manier van vragen stellen. Door het stellen van de vraag ‘In welke situaties gaat het wel goed’ werd de ander aan het nadenken gezet. Non verbaal ging het gezicht van een frons naar een glimlach. ‘Ja, in sommige situatie gaat wel goed…’. Door daar oplossingsgericht op door te vragen, kwam de ander tot het inzicht dat een klein stapje nodig is om het vaker goed te doen.

7-stappen aanpak progressiegericht werken

  1. Vragen naar het gewenste nut – wat is het doel van ons (coach)gesprek?
  2. Verhelderen van de verbeterbehoefte – wat wil je bereiken?
  3. Beschrijven van de gewenste toekomst – hoe ziet jouw ideale situatie er uit?
  4. Vaststellen van het platform – waar sta je nu op een schaal van 0 tot 10?
  5. Analyseren van eerder succes – wanneer en hoe heb je het al bereikt?
  6. Kiezen van een stap vooruit – hoe kan je een stapje vooruit maken?
  7. Vragen naar het ervaren nut – wat was nuttig aan dit (coach)gesprek?

Zie ook: https://www.managementboek.nl/boek/9789079750009/progressiegericht-werken-betekenisvolle-vooruitgang-coert-visser