Intervisie: met en van elkaar leren

Intervisie is een vorm van samenwerking tussen collegae of ‘vakgenoten’ waarbij vooral reflecties op eigen werkervaringen het uitgangspunt is. Bij intervisie staat het met – en van elkaar leren op basis van gelijkwaardigheid centraal.  Het team kiest op basis van een (gemeenschappelijk) thema/ issue een casus waarna men zich verplaatst in de case van de inbrenger. Door met elkaar te reflecteren wordt niet alleen de inbrenger beter, maar ook de rest van het team.

Vormen van intervisie

Er zijn diverse vormen van intervisie. De incidenten methode is één van mijn favorieten vanwege de snelheid en effectiviteit van de methode.

Intervisie – incidentenmethode (kort – 30 minuten)

Inbreng (5 min)

  • Inbrenger presenteert persoonlijke vraag en verbindt deze met concrete situatie (Luisteraars luisteren en registreren welke gevoelens het verhaal bij hun oproept)

Verdieping (20 min)

  • Luisteraars stellen informatieve (= niet oplossingsgerichte!) vragen. Inbrenger beantwoordt de vragen direct. Let op: geen discussie, geen oplossingen zoeken, maar de feiten, gevoelens, gedachten scherp krijgen.
  • Luisteraars karakteriseren: wat valt je op aan hoe/wat inbrenger vertelt? welk gevoel roept dit bij jou op? welk beeld komt bij jou op?
  • Verteller reageert op karakteristieken: wat herken ik, wat niet? wat verrast mij? Inbrenger geeft ook aan wat hem/haar met name raakt, energie geeft, waar hij/ zij graag op door wil gaan.
  • Luisteraars stellen verdiepende vragen, ingaand op wat inbrenger bij 4 “raak” vond.
  • Afrondend kunnen luisteraars nog wat tips meegeven.

Afronding (10 min)

  • Inbrenger geeft aan wat hem/haar helder is geworden t.a.v. de vraag / de situatie. En wat hij/zij zich voorneemt.
  • Andere deelnemers geven aan wat deze verkenning hun aan inzichten heeft gegeven.

Ben je op zoek naar een intervisiecoach /- begeleider, neem contact op met info@3ccc-coaching.nl